บริษัท นิติศาสตร์ จำกัด
สำนักงานทนายความ เลขที่ 97 ถนนสุทธิสารแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์ เวชประสิทธิ์ ทนายความหัวหน้าสำนักงาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ ทนายความประจำ บริษัท นิติศาสตร์ จากัด สำนักงานทนายความ เลขที่ 97 ถนนสุทธิสารแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิติศาสตร์ จำกัด
เลขที 97 ถนนสุทธิสารแยก1
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400