บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากสองประสานที่แข็งแกร่ง
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านความคุ้มครองทางการเงินและการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ระดับโลก
โลโก้ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงถูกสร้างขึ้นโดย
แสดงให้เห็นถึงการรวมกันระหว่าง 2 องค์กร โดยวางโลโก้ของ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ โลโก้ของกลุ่มแอกซ่า อยู่เคียงข้างกัน
มีตัวอักษรภาษาไทยระบุชื่อของบริษััทว่า กรุงไทย-แอกซ่า วางไว้
เหนือเส้นตรงสีแดง และ signature ใหม่ของบริษัท
นิยามใหม่ / ของการประกันชีวิต
วันนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงเป็นบริษัทประกันชีวิต
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัท
ประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย ภายในปี 2555
สวัสดิการ
  • เงินเดือน โบนัสไตรมาส โบนัสสิ้นปี เงินกองทุนสะสม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
598/209 ถ.พระราม 9
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.krungthai-axa.co.th
วิธีการเดินทาง
  • สาขา ลาดกระบัง-ร่มเกล้า Airport link สถานีลาดกระบัง