โรงเรียนภาษาโนว์มอร์
โรงเรียนภาษาโนว์มอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) ระบบมาตรฐาน ซึ่งดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนชาวจีนผู้มีความรู้และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนไทย ทั้งนี้โรงเรียนภาษาโนว์มอร์ยังได้รับความไว้วางใจจากทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนให้ดูแลจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งระบบอีกด้วย
สวัสดิการ
  • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนภาษาโนว์มอร์
300/74-75 ซ.พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.facebook.com/knowmoreschool
วิธีการเดินทาง
  • ศึกษาเส้นทางมาโรงเรียนภาษาโนว์มอร์ได้ที่
  • Google Maps:(พิมพ์ค้นหา) Knowmore Language School
ใช้งานแผนที่