บริษัท พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริการงานด้านวิศวกรรม ผลิตและออกแบบเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
105/17 หมู่ 10 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000