บริษัท พี.เอส.ที.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ทางบริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าเดินทาง - คอมมิชชั่น - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.ที.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
89/1 หมู่บ้านเดอะทาว์น ถนนเทศบาล 1
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000