เป็นบริษัทฯทำธุรกิจก่อสร้าง เปิดดำเนินมาแล้วกว่า 40 ปี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี, เสิ้อฟอร์ม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รวมนครก่อสร้าง ( ประเทศไทย) จำกัด
21/139 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.rnc.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT , รถประจำทาง