ห้างหุ้นส่วนสามัญ นานะ
ผลิตออกแบบสินค้าเครื่องประดับ และสินค้าแฟชั่น เพื่อการส่งออกต่างประเทศ เพื่อเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่ต้องการขยายการผลิตและส่งออกเพื่อรองรับ AEC ทางบริษัทต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของบริษัท
สวัสดิการ
•เงินรายวัน/เงินเดือนประจำ (ตามตำแหน่งงาน) •ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง) •ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) •ค่าCommission (บางตำแหน่ง) •ค่าล่วงเวลา •วันหยุดตามประเพณี •วันหยุดพักผ่อนประจำปี •ปรับเงินเดือนประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ) •โบนัส •จัดฝึกอบรม (ตามตำแหน่ง) •กองทุนประกันสังคม •กองทุนเงินทดแทน •ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง) •งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นานะ
3/7 ซ.บรมราชชนนี11 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.sugarissue.com