โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลทักษิณเปิดให้บริการวันที่ 26 ธันวาคม 2526ทุกบริการของโรงพยาบาลทักษิณ เน้นความเป็นกันเองกับผู้รับบริการทุกท่านเสมือนเพื่อน ปัจจุบันมีเตียงรับผู้ป่วยในถึง 200 เตียง
สวัสดิการ
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพสำหรับพักงานประจำปี
  • หอพักสำหรับวิชาชีพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลทักษิณ
309/2
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000