ดำเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกของคนไทย เพื่อคนไทย โดยปัจจุบันมีสาขามากกว่า 300 สาขา มีศูนย์กระจายสินค้าเป็นของตนเอง ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายงาน จึงเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับครอบครัว "CJ Express" ในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม*
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนเพิ่มประจำปี
 • - วันลาพักผ่อนประจำปี
 • - เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ
 • - ประกันสุขภาพ*
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ*
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กิจกรรมประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ
 • *สวัสดิการบางตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
อาคาร 393 เลขที่ 393 ชั้น 6 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-235-3146-9 ต่อ 127, 601
แฟกซ์: 02-267-8681
เว็บไซต์: www.cjexpress.co.th