บริษัท กรุงไทยแอกซ่ามหาชน จำกัด
ที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิสชั่น
  • - โบนัส ทุก 3 เดือน
  • - โบนัสรายปี
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยแอกซ่ามหาชน จำกัด
อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 34
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร