บริษัท กรุงไทยแอกซ่ามหาชน จำกัด
ที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน
สวัสดิการ
- เงินเดือน - คอมมิสชั่น - โบนัส ทุก 3 เดือน - โบนัสรายปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยแอกซ่ามหาชน จำกัด
อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 34
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร