บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์แขนกล(Robot)ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ จำหน่ายอะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งการให้บริการซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ ครบวงจร เพราะเราคือ บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมขายและบริการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เรามีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเสริมการเป็น “องค์กรแห่งความสุข” “การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว”
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA - ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - ทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี (นอกเหนือจากประกันสังคม) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้ยืมฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนคืนได้ 10 งวด - สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ งานบวช งานแต่ง - เครื่องแบบยูนิฟอร์ม 5 ชุดต่อปี - เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า - ค่าครองชีพ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานวันหยุดและค้างคืน - ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ สัมมนา - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์ 8.30-17.30 น.
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
53 ซ.บางนา-ตราด 24 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: http://www.nipponkikai.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 38,46,48,365 สายที่ผ่านเซ็นทรัลบางนา อยู่ฝั่งขาเข้า(ไบเทค) ช่วง กม.2.5 เข้าซอยบางนา-ตราด 24 ประมาณ 200 เมตร อยู่ซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่