Play Communications Consulting
วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สวัสดิการ
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทันตกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Play Communications Consulting
1402 หมู่บ้านวณาแลนด์ ถนนมหาจักรพรรดิ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000