บริษัท พอดีพานิช จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอดีพานิช จำกัด
1318/1 ซอยนวมินทร์ 51 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240