บริษัท เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2012 ลักษณะธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
888/140 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.netpoleons.com/
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า ป้ายเพลินจิต