บริษัท สาทร บิสซิเนส จำกัด
บริษัท สาทร บิสซิเนส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สาทร บิสซิเนส จำกัด
81/1 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120