บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% เปิดดำเนินการในประเทศไทย (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ดำเนินกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ (สกรู , ชาร์ป)ปัจจุบัน ได้ขยายโรงงานแห่งที่ 2 ดังนั้นเพื่อรองรับอัตราการการผลิต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ในหลายตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
 • - สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • - สวัสดิการเบี้ยขยัน
 • - สวัสดิการค่าน้ำมัน (กรณีเดินทางมาเอง)
 • - ค่าตำแหน่งงาน (สำหรับ พนง. ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
 • - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร / ค่าเดินสำหรับทางปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5%)
 • - ประกันชีวิต + อุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • 21,000 บาท/ครั้ง (กรณีประสบอุบัติเหตุ)
 • - สวัสดิการยินดีบุตรกำเนิด (ใช้สิทธิ์บุตรได้สูงสุด 3 คน)
 • - สวัสดิการแนะนำพนักงาน
 • - สวัสดิการยินดีพิธีสมรส
 • - สวัสดิการอายุงานนาน (3,000 - 30,000 บาท)
 • - สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ สำหรับ พนง.,คู่สมรส, บุตร,พ่อ-แม่, ปู่-ย่า, ตา-ยาย (ของ พนง.)
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ปรับค่าจ้าง / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด
700/230 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 2
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 038-465-768
แฟกซ์: 038-465-771
เว็บไซต์: www.kohbyo.co.jp
วิธีการเดินทาง
 • บริษัทฯ (สถานที่รับสมัครงาน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี เฟส 2 ตรงข้าม บริษัท ฟูจิลอย