ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม เลปโส้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมเลปโส้ ประกอบกิจการด้านการ ผลิต แผ่นซีดี ซีดีรอม สแตมป์เปอร์ รวมถึงส่งออกสินค้าขายทั่วประเทศ ด้านการให้บริการเนื่องด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ ที่มีต่อการขยายตัวในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
สวัสดิการ
  • ห้องพักสำหรับพนักงาน
  • ค่าบำรุงรักษา 350 บาท/เดือน
  • อาหาร 3 มื้อ (ฟรี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม เลปโส้
97 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180