สถาบันสอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียนทั่วไป ได้รับการรับรองจากสถานทูตเกาหลี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซจง เคอีเอสบี จำกัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซนเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 404 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-635-5088
แฟกซ์: 02-635-5089
วิธีการเดินทาง
  • สามารถมา
  • -ทาง BTS ลงสถานีศาลาแดง ออกทางออกที่2 เดินย้อนขึ้นมาเรือยๆทางตึกCP เดินเลยมาจะเจอตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์แล้วขึ้นมาชั้น4
  • -ทาง MRT ลงสถานีสีลม ขึ้นทางฝั่งโรงแรมดุสิตธานี เดินมาทางตึกCPเหมือนกันค่ะ