กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและทันสมัยครบวงจร แก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ปัจจุบันมีเครือข่ายบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนครอบคลุม 16 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานประจำมากกว่า 3,500 คน โดยมีเงินทุนในส่วนของเจ้าของมากกว่า 45,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยก่อตั้ง “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีกำไรและมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
  • ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิเช่น
  • - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 5 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-022-5000
แฟกซ์: 02-022-5500
เว็บไซต์: www.philliplife.com
วิธีการเดินทาง
  • รถโดยสารสาย 15 , 77
  • รถไฟฟ้า Bts
  • - ลงสถานีสุรศักดิ์ เข้าซอยประมวลโรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียน ประมาณ 600 เมตร
  • - ลงสถานีศาลาแดง ต่อรถโดยสาร 5 ป้ายรถเมล์