Bliss Services (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท บลิสส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า และให้บริการหลังการขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทผู้ผลิตจากประเทศอเมริกา โดยสินค้าที่บริษัท เป็นผู้แทนจำหน่าย แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องทดสอบคุณภาพชิ้นงาน, ซอฟแวร์ วิเคราะห์การสั่นสะเทือน รวมทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน Data Acquisition (DAQ) และ Data Communication โดยบริษัทดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัท บลิสส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์จะขยายกิจการ ต้องการรับสมัคร พนักงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ค่าน้ำมัน
  • 3. ค่าโทรศัพท์
  • 4. ค่าคอมมิชชั่น
  • 5. โบนัสปลายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bliss Services (Thailand) Co.,Ltd.
294/71-77 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.bliss.com.sg
วิธีการเดินทาง
  • (สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Link ลงที่สถานีลาดกระบัง)