Premiere Home Health Care
เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับโรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวม
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Premiere Home Health Care
61/229 ซอยทวีมิตร 11 ถนน พระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310