โรงพยาบาลเมืองพัทยา
บริการด้านสถานพยาบาล ด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลเมืองพัทยา
261/40 ม.10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150