เราเป็นบริษัทฯที่มีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงมานานอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ DR.Fixit "ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง" ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานถนน สะพาน โครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้ทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองผู้บริโภคไม่จำกัดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีขั้นตอนขบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา บริษัทฯเปิดรับบุคลากรผู้มี ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ เข้าร่วมพัฒนาองค์กร
สวัสดิการ
- รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอหรือเบี้ยขยัน จำนวน 500 บาทต่อเดือน - ค่าอาหาร จำนวน 40 บาทต่อวัน(เฉพาะส่วนโรงงาน) - ค่าครองชีพ 400 บาทต่อเดือน(เฉพาะส่วนโรงงาน) - รถรับส่งพนักงานตาม (จุด เทพารักษ์ ตำหรุ ปากน้ำ)(เฉพาะส่วนโรงงาน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 % - โบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมรถยนต์(เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก(พักค้างคืน ไม่พักค้างคืน)(เฉพาะบางตำแหน่ง) - โทรศัพท์(เฉพาะบางตำแหน่ง) - ชุดฟอร์ม - ค่าคอมมิชชั่นขึ้นกับยอดขายสินค้าให้มากกว่าราคาตลาด Sale และ PC - ค่าเที่ยวขนส่ง 100 150 200(เฉพาะบางตำแหน่ง) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - อบรมในสายวิชาชีพ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ(บางตำแหน่ง) - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วันต่อปี - วันลา 15 วัน/ปี (ปีแรกคำนวณตามสัดส่วนวันเริ่มงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 15, 17 ถนนศรีนครินทร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: https://www.dr-fixit.co.th
วิธีการเดินทาง
-รถไฟฟ้า แอร์พอลลิ้งค์(ลงสถานที่หัวหมาก) -รถประจำทาง 145, 207 -รถส่วนตัว ถ้าขับรถจากบางกะปิมุ่งหน้าซีคอนสแควร์ ผ่านแยกพัฒนาการ ไปอีกประมาณ 800 ม. อาคารอยู่ด้านซ้ายมืออยู่ใกล้กับ ธัญญาปาร์คศรีนครินทร์ ,ซีคอนสแควร์ หรือ สี่แยกพัฒนาการ
ใช้งานแผนที่