บริษัท พัฒนศิลป์พริ้นท์แอนด์แพ็ค จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ผลิตงานประเภทบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดมากว่า 40ปี
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พัฒนศิลป์พริ้นท์แอนด์แพ็ค จำกัด
  13/22 ซอยหิรัญรูจี ถนนประชาธิปก (ใกล้วงเวียนใหญ่)
  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  เว็บไซต์: www.pattanasilp.co.th
  วิธีการเดินทาง
  ด้วยรถประจำทาง สาย 4 7 10 21 37 40 ด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานที วงเวียนใหญ่