ออกแบบ ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์จิลเวอรี่
สวัสดิการ
 • หยุดทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์
 • ค่าเดินทาง สมทบ 500 บาท ทุกเดือน
 • เบี้ยขยัน 400 บาท ทุกเดือน
 • สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
 • ประกันสังคม
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • จัดเลี้ยงประจำปี 1 ครั้ง
 • SALE COMMISSION (สำหรับผ่ายขาย)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พราววี่ จำกัด
  250/55 ซ.เจริญนคร 34, ถ. เจริญนคร
  แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  เว็บไซต์: www.prouwi.com
  วิธีการเดินทาง
  BTS : สถานี กรุงธนบุรี
  ใช้งานแผนที่