ผลิตรายการโทรทัศน์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส ตามลักษณะของแต่ละตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
101 ถนนเลียบวารี
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.aoonjaithailnd.com
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยตนเอง