บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2551 จากดำริของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในลักษณะของ IT Shared Services โดยต้องการให้กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย โดยกรีนไลน์ฯ ได้เริ่มให้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมา โดยมีพันธกิจขององค์กร เพื่อต้องการพัฒนาการบริการในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสิ่งที่ดีที่จะส่งถึง ผู้รับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล ปัจจุบัน บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ยังได้เริ่มขยายศักยภาพในการให้บริการกับ โรงพยาบาลและธุรกิจ นอกกลุ่ม โดยการให้บริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยการให้บริการวางระบบ Back Office และ Hospital Information System การให้บริการ Data Center การให้บริการการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่างๆ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร ในองค์กร โดยให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเทคนิค และด้านการบริหารโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของบริษัทกรีนไลน์ เอง และยังเน้นย้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีอาเซี่ยนในปี 2558 ต่อไป
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - ค่าทันตกรรม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
488 ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.glsict.com/