บริษัท รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องมืออุตสาหกรรมไฟฟ้าแม่พิมพ์ เปิดดำเนินกิจการที่ประเทศจีนมากว่า 23 ปี เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเปิดดำเนินการผลิตและขยายตลาดสินค้าที่ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฯ
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง,โบนัสประจำปี,และอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
89/17 หมู่ 5 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ( ที-พาร์ค บางนา-ตราด ก.ม. 39)
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: www.rubbertek-wj.com
วิธีการเดินทาง
  • จากบางนา : เส้นทางสายบางนา-ตราด ก.ม.39 , หรือ ทางด่วนบูรพาวิถี ทางลง บางวัว ก.ม.37
ใช้งานแผนที่