บริษัท คิวไอไอเอส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการให้บริการในส่วนงานอุตสหกรรมต่างๆแก่ลูกค้า - บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า - บริการงานlogistic และ warehouse - บริการ manpower ในสายการผลิต - บริการต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจการ non-production - จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- พนักงานเงินเดือน - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - เครื่องแบบ - สวัสดิการสังคม - โบนัส - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิวไอไอเอส จำกัด
101/1 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.qiis.co.th
ใช้งานแผนที่