บริษัท คิวไอไอเอส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการให้บริการในส่วนงานอุตสหกรรมต่างๆแก่ลูกค้า
- บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- บริการงานlogistic และ warehouse
- บริการ manpower ในสายการผลิต
- บริการต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจการ non-production
- จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - พนักงานเงินเดือน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - เครื่องแบบ
  • - สวัสดิการสังคม
  • - โบนัส
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท คิวไอไอเอส จำกัด
101/1 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.qiis.co.th
ใช้งานแผนที่