โรงพยาบาลอัมพวา
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เริ่มนำระบบ IT HOSxP มาใช้ในการทำงานตั้งแต่ปี 2551 ระบบนี้ใช้หลักการทำงานด้วยภาษา delphi และ SQL database
สวัสดิการ
  • - จ้างเป็นลูกจ้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลอัมพวา
โรงพยาบาลอัมพวา
ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110