บริษัท พงศ์เจริญอินเตอร์ฟรุ้ตส์ จำกัด
ส่งออก / นำเข้าผลไม้สด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงศ์เจริญอินเตอร์ฟรุ้ตส์ จำกัด
54/44 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ใช้งานแผนที่