บริษัท พีทีเทค 99 จำกัด
รับเหมาก่อสร้างงานระบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเทค 99 จำกัด
682 หมู่3 หมู่บ้านสินธรซ.A5
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000