ที่ปรึกษางานวิศกรรม และ ให้บริการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- งานจัดทำเอกสารขออนุญาต
- งานตรวจสอบโรงงาน
- งานจดทะเบียนเครื่องจักร
- ให้คำแนะนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในโรงงาน
- ให้คำแนะนำด้านอื่นๆ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
548 ซอยมิตรภาพ15
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-211-399, 085-218-4847
เว็บไซต์: www.newindustry.co.th
ใช้งานแผนที่