บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้น จำกัด เป็นผู้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม "Material Handling & Machinery Exhibition 2016" ณ เมืองทองธานี เพื่อต้อนรับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเปิด AEC และเพื่อเป็นการขยายตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ จึงมีการจัดงานแสดงสินงานนี้เกิดขึ้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัทประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
666/87 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.mhe-exhibition.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล
ใช้งานแผนที่