บริษัท ฟู่ไหลฟรุต อิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต จำกัด
บริษัท ฟู่ไหลฟรุต อิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ ปี 2555 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้ พร้อมทั้งจำหน่ายทั้งส่งและปลีก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟู่ไหลฟรุต อิมพอร์ตเอกซ์พอร์ต จำกัด
37 หมู่ 11 ซ.ไอยรา 4/1 ถ.ไอยรา
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วิธีการเดินทาง
ใกล้ตลาดไท