บริษัท พีเอดี แอสเซท จำกัด
บริษัท พีเอดี แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ในเขตปริมณฑล สระบุรี และเขาใหญ่(นครราชสีมา) มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอดี แอสเซท จำกัด
2/224 คอนโด IDEO (ลาดพร้าว17) ซ.ลาดพร้าว17 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900