บริษัท พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
บริษัท พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านงาน MECHANICAL & CONSTRUCTION เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ 2537 - ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ซึ่งกำลังขยายงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการรับสมัครบุคคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทดังนี้
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
67 หมู่ที่ 6
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260