บริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟ พลัส จำกัด (สำนักข่าวนิวส์พลัส)
เป็นสำนักข่าวที่ผลิตและนำเสนอข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบันเทิง ผ่านสื่อ ประกอบด้วย เว็บไซต์, โทรศัพท์มือถือ, เคเบิ้ลทีวี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โอที -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟ พลัส จำกัด (สำนักข่าวนิวส์พลัส)
252/118 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.newsplus.co.th
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางด้วย MRTลงสถานีสุทธิสาร
ใช้งานแผนที่