บริษัท ทันน่าฟู๊ดส์ จำกัด เริ่มกิจการผลิตและจำหน่ายขนมปังกรอบไส้สับปะรดกวนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจำหน่ายให้กับตลาดท้องถิ่นและตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2550ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งอยู่เลขที่ 184/5 ซอย บรมราชชนนี 2 ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP โดยบริษัท Moody International Certification จำกัด และปัจจุบันได้ขยายช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายสินค้าผ่าน 7-eleven รวมถึงช่องทาง Modern Trade ต่างๆ ใกล้บ้านท่าน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด
184/5 ซอยบรมราชชนนี 2
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: http://www.nacketthai.com