PC & BDB & SVDB
เราคือกลุ่มบริษัทในเครือของ PromptdeboardGroup ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกกฏหมาย ให้บริการเกี่ยวกับงานป้ายเพื่อโฆษณา โครงป้ายต่างๆ รวมไปถึงงานด้านออกแบบและตรวจสอบโครงป้ายฯ และอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด จากประสบการณ์การให้คำปรึกษา การออกแบบ ก่อสร้างงานอาคารและโครงป้ายฯ ทุกประเภทมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และด้วยความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เรา กอปรกับประสบการณ์ของวิศวกรและทีมงานมืออาชีพ จนเป็นที่ไว้ใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากแวดวงอสังหาฯ และป้ายโฆษณาด้วยกัน เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไกล ขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนเข้าสู่ AEC เราจึงต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นและกระตือรือร้น เพื่อเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ - เงินเดือนประจำ - ค่าชดเชย/ค่าตอบแทน - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นกับ performance และผลประกอบการฯ) - โบนัสสิ้นปี (ขึ้นอยู่กับ performance และผลประกอบการบริษัท) - โทรศัพท์มือถือ+ค่าโทรฯ - วันหยุดประจำปี, วันลากิจ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี (ขี้นกับนโยบายประจำปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PC & BDB & SVDB
84/15
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วิธีการเดินทาง
สถานที่ปฏิบัติงาน : Office ; ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี **ผู้ที่สนใจโปรดสมัครได้ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น เพื่อฝ่ายบุคคลจะทำการพิจารณาจากข้อมูลประวัติเบื้องต้นของท่าน แล้วแจ้งการติดต่อกลับไป