บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เฟมไลน์ เลเบอร์ จำกัด
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเฟมไลน์เบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557และทำการขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มากว่า 10ปี เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการนำแรงงานต่างด้าวส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนด ทางบริษัท ฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่รัฐบาล เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง จากประสบการณ์นำเข้าแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในช่วงแรกที่รัฐบาลไทยได้เปิดทำสนธิสัญญาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อน เรียกว่า บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการจ้างงาน (Memorandum of Understanding on Employment Cooperation) หรือที่เรียกกันติดปากว่า MOUระหว่าง ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 ในบริบทที่แรงงานจากประเทศเพื่อน บ้านหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะที่กลไกจัดการแรงงานข้าม ชาติของรัฐกลับไร้ประสิทธิภาพ ดังข้อเท็จจริงที่ฟ้องให้เห็นก็คือ การมีแรงงานข้าม ชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถจัดการให้เป็นที่ยุติได้ สภาพ เช่นนี้เองที่ MOU ได้ถูกริเริ่มขึ้น โดยนัยหนึ่ง MOU เป็นความพยายามแก้ไขปัญหา แรงงานข้ามชาติเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ใน MOU ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมุ่งมั่นในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ ในฐานะเพื่อนคู่คิดให้กับผู้ประกอบการ จึงเป็นบทสรุปที่ทำให้การดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของทีเค เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการมาจนถึงทุกวันนี้
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ - มีประกันสังคม - มีโบนัสประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - หยุดตามวันหยุดของทางราชการ - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - อื่นๆ(ค่าน้ำมัน,ค่าสึกหรอ,เบี้ยเลี้ยง บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เฟมไลน์ เลเบอร์ จำกัด
486/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: hr.10Mile@gmail.com
วิธีการเดินทาง
ถนนประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย) ติดถนนเลียบด่วน ทางเข้าปากซอยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
ใช้งานแผนที่