บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
บริษัท เด็ด อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 มีการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจที่ชัดเจน โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - วันหยุดตามประเพณี (ใช้วันหยุดตามธนาคาร)
  • - ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ห้อง 1801 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
  • - รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลขที่ 2
  • - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีสม ทางออกหมายเลข 2 ด้านโรงแรมดุสิตธานี