บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีแพคซีเมนต์
สวัสดิการ
-โบนัส -ชุดฟอร์ม -ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัด
84 หมู่ 5
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130