บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มลูกค้าเป็นข้าราชการและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
731 ม.9
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000