บริษัท นวัต อิเลคตริค จำกัด
รับเหมางานระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัส - ต่างจังหวัด มีที่พัก + รถยนต์
ติดต่อ
บริษัท นวัต อิเลคตริค จำกัด
565 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 8
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่