จากอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก ที่เริ่มจากการผลิตสมุดบัญชี บันทึก ในย่านเยาราช จนได้พัฒนาและขยับขยายก่อตั้งเป็น บริษัท รัชดากร จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท
จากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ สมุดประเภทต่างๆ อาทิ เช่น สมุดปกแข็งบัญชี บันทึก สมุดนักเรียน สมุดแฟนซี สมุดฉีกรายงาน และรวมไปถึงการเพิ่มประเภทสินค้าให้หลายหลายให้คลอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ณ ปัจจุบันบริษัท ได้ขยายฐานลูกค้า ไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งร้านค้าปลีก ค้าส่ง กลุ่มบริษัท รวมไปถึงการส่งออกไปต่างประเทศ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และการควบคุมต้นทุน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย
สวัสดิการ
  • สวัสดิการ:
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - เงินพิเศษกรณีที่ไม่ลาพักร้อน
  • - โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัทฯ (สำหรับตำแหน่ง Sales Representative
  • - โอกาสก้าวหน้า และการฝึกอบรมพนักงานตลอดระยะเวลา
  • - บริษัทฯ มีสวัสดิการเพิ่มเติมคือ ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงรายวันในกรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ + โทรศัพท์ + ค่าโทรศัพท์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัชดากร จำกัด
990 ถ.พระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.rachadakorn.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถ brt ลงสถานีวัดด่าน