ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและชำแหละชิ้นส่วนเนื้อสุกร มีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระบบ GMP/HACCP มีกำลังการผลิตเพื่อรองรับการผลิตสินค้า ต้องการผู้ร่วมงาน ที่รักความก้าวหน้า ความท้าทาย มีศักยภาพและสมรรถภาพสูงมาร่วมงานกับบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ร่วมเติบโตไปกับเรา
ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน
บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3/2 หมู่ 8
ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000