บริษัท โกลเด้น ทรี เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก ผ้าทอ ผ้าสำเร็จรูป ทุกชนิด และสินค้าบริโภค อุปโภค ทุกชนิด
สวัสดิการ
บริษัท มีโอที ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลเด้น ทรี เทรดดิ้ง จำกัด
250/33 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 6, 88