ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เพอร์เฟคชั่น
พัฒนาโปรแกรมวัดประเมินผลให้กับหน่วยงานสถานศึกษา
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เพอร์เฟคชั่น
29
ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี