บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มลูกค้าเป็นข้าราชการและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดูแลโครงการเงินออม ในรูปแบบต่างๆ ประกันชีวิต บัตรเครดิต ประกันภัยรถยนต์
สวัสดิการ
เงินเดือน+คอมมิชชั่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(อายุงาน6เดือน) กองทุนเพื่อการเกษียรอายุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
237 หมู่ 10
ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000